Архитектурен образ

При проектирането на сградата са заложени модерни технологии и съвременни материали, за да се създаде висок стандарт на живот.

Сградата е със стегнат, компактен обем, с изчистен детайл и пропорции.

Материалите, оформящи фасадите са съвременни структурни мазилки, облицовка с композитни материали, парапети от закалено, матирано стъкло.

Възприетият дизайн и използваните материали са предпоставка за модерна визия на жилищната сграда.