Общо описание

Поземленият имот, върху който е изграден обекта е с площ от 1 943 кв.м. и е разположен в централната част на гр. Враца, бул.”Втори юни” 18.

Районът предлага идеална жилищна среда и позволява лесен и бърз достъп до идеалния център на града (на десет минути пеша и две-три минути път с автомобил), където има голям избор от ресторанти, кафета, магазини, детски градини, училища и учреждения, а също така се намира в непосредствена близост до една от местните забележителности Комплекс „Вестителя“ („Хижата”), разкриващ панорамна гледка към целия град и предлагащ една спокойна атмосфера за отдих.

Преобладаващото изложение на имота е изток-юг-запад. Обектът е ситуиран по отношение на съществуващите сгради, като свързано застрояване от източната страна и свободно застрояване от западната  страна. 

Сградата е средноетажно застрояване (височина до 15 м) и частично ниско застрояване (височина до 10 м), с основно жилищно предназначение.

Строителството на сградата е започнато през 2008 г. и е спряно през 2011 г., като са изградени стоманобетоновата конструкция в сутеренното ниво, партерното ниво и два от жилищните етажи.  

През м. април 2019 г. е възобновено строителството и  към 30.09.2019 г. е изградена стоманобетоновата конструкция на цялата сграда и е изготвен Акт 14 за приемане на сградата, извършени са всички строително-монтажни работи и сградата е завършване през м. април 2021 г. и е въведена ѝ в експлотация през м. май 2021 г..