Строител

СТРОИТЕЛ на Жилищната сграда на бул.“Втори юни“ 18 е “КОРЕКТ” ООД, гр.Враца.

Дружеството е регистрирано през 1998 г. и е правоприемник на ЕТ „Уелдинг”, гр.Враца, развиващ дейност от 1991 г..

Предмет на дейност е цялостно строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради, производство на обикновени бетони и строителни разтвори на циментова основа, монтаж на производствено и технологично оборудване, монтаж на отоплителни, вентилационни, водни и електро инсталации, монтаж на паропроводи и газопроводи, пусково-наладъчни работи на промишлени и стопански обекти.

“Корект” ООД е член на Българската Строителна Камара. Фирмата е вписана в Централен професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за изграждане на обекти от І-ва до V-та категория.

Възложители и партньори на фирмата са:

 • Софийска община
 • „Сигматерм инженеринг“ ООД
 • „Чайка турист“ ЕООД
 • „Лакпром“ АД
 • „Ромпетрол България“ АД
 • ЕТ „Зоров-91“
 • „Балканфарма-Дупница“ АД
 • Община Враца
 • „Финес“ ООД
 • „Юнг Проект“ ООД
 • „Българска пощенска банка“ АД
 • „Електроразпределение Плевен“ АД
 • „София Сентръл Парк“ ЕООД
 • „Гил“ ООД
 • „Сателит“ ООД
 • „Хаджийски и фамилия“ ЕООД
 • „Химремонт Враца“ ООД
 • „Мездра газ“ ООД
 • „Булгартрансгаз“ ЕАД
 • АЕЦ Козлодуй и много др..

 

„Корект” ООД е инвеститор на строително-монтажните работи на редица обекти, като по големите са:

 • ЖСК “Вестител“, гр.Враца – РЗП – 1 200 кв.м.
 • ЖСК “Люляци“, гр.Враца – РЗП – 1 150 кв.м.
 • ЖСК “Вестител”, гр.Враца – РЗП – 850 кв.м.
 • „Търговско-административна сграда“, ул.“Лукашов“, гр.Враца - РЗП – 3 369 кв.м.
 • Жил.блок – 8 етажа, 7 входа - ж.к.“Надежда”, гр.София
 • Жил.блок – кв.“Дървеница“, гр.София
 • Жилищна сграда – РЗП – 8 448 кв.м. - ВЕЦ Симеоново, гр.София
 • Жилищна сграда – РЗП – 3 372 кв.м. - ул.“Черковна“, гр.София
 • Административно-жилищна сграда – бул.“Христо Ботев“, гр.Враца.

 

Фирмата притежава складова база в гр.София, район Враждебна и производствена база в гр.Враца,  Източно-промишлена зона, даващи възможност дружеството да осъществява дейност по подготовка и съхранение на материали за изграждане на обекти.

“Корект” ООД разполага с висококвалифициран ръководен и изпълнителски персонал, с богат опит в областта на строителството и промишления монтаж.

Създадени са няколко комплексни бригади за груб строеж и довършителни работи в гражданското и промишленото строителство.

Монтажните работи се извършват от квалифицирани монтажни бригади.

Дружеството разполага със собствена транспортна техника и механизация - автомобили за превоз на работници, кулокранове, автокранове, товарни автомобили, бетоновози, авто-бетонпомпа и бетон-помпа, автовишки, багери, компресори, бензинови и дизелови генератори за постоянен и променлив ток, заваръчни полуавтомати, специализирана пробивна и режеща техника, пясъкоструен апарат и други необходими машини за дейността.