Функционално съдържание

Сградата е с едно сутеренно ниво, партерно ниво и пет жилищни етажа.

Теренът е с наклон в северна посока и затова е терасиран с подпорни стени, с озеленено дворно пространство.

Пешеходният и автомобилен достъп до сградата са решени от бул.“Втори юни“.

 

В сутеренното ниво (кота -2.94) са разположени:

 • 23 гаражни клетки с врати - с контролиран достъп и вътрешна топла връзка, чрез стълбище и асансьор с жилищната част;
 • Общ арматурно-водомерен възел;
 • Помещение TV и интернет;
 • Общо помещение.

Осигурени са два достъпа до сутеренното ниво – от еднопътната автомобилна рампа и по вътрешното стълбище и асансьор.

Сутеренното ниво излиза извън границите на основното застрояване и е застроено върху почти цялата площ на поземления имот, като тангира със северната му граница.  

 

В партерното ниво (кота -+0.00) са разположени:

 • 6 офиса – всеки със самостоятелен достъп от бул.“Втори юни“;
 • 42 складови помещения (мази) - към всеки от апартаментите;
 • 1 общо складово помещение (мазе) - за общо ползване.

От главния вход за жилищата има достъп до стълбището и асансьора към жилищните етажи и коридори за достъп до складовите помещения. Достъп до складовите помещения е осигурен и с допълнителен вход от към вътрешния двор.

 

На 1-ви жилищен етаж (кота +3.44) са разположени:

 • 10 жилища – апартаменти - 5 двустайни, 4 тристайни и 1 четиристаен;

 

На 2-ри жилищен етаж (кота +6.28) са разположени:

 • 10 жилища – апартаменти - 5 двустайни, 4 тристайни и 1 четиристаен.

 

На 3-ти жилищен етаж (кота +9.12) са разположени:

 • 10 жилища – апартаменти - 5 двустайни, 4 тристайни и 1 четиристаен.

 

На 4-ти жилищен етаж (кота +11.96) - с отстъп във височина от източната съседна сграда (с височина от кота корниз под 10 м) и са разположени:

 • 9 жилища – апартаменти – 4 двустайни и 5 тристайни.

 

На 5-ти жилищен етаж (кота +14.80) - с отстъп от север и изток и са разположени:

 • 3 жилища – апартаменти – всички тристайни.

 

Достъпът до всички жилищни етажи става по стълбище, разположено централно в обема на сградата и отделено от общите части със самозатваряща се, димоуплътнена врата на всеки етаж.