Етапи строителство

1. Откриване на строителна площадка  м.03.2008 г.
2. Изградена стоманобетонова конструкция в сутеренно ниво, партерно ниво и два от жилищните етажи и изброените подолу строително-монтажни работи до м.01.2011 г.

 • излят бетон обща фундаментна плоча;
 • завършена хоризонтална канализация сутеренно ниво;
 • кофраж, армировка и бетон стени сутеренно ниво и до кота +0.00;
 • кофраж, армировка и бетон шайби и колони кота +0.00;
 • изолация стени с фундалин;
 • кофраж и армировка колони, греди и плоча на кота +0.00 - над гараж;
 • външна канализация и водопровод;
 • бетон плоча над гараж;
 • обратен насип около стени;
 • изолация на външни стени;
 • ел.инсталация в плоча над гараж;
 • заготовка и монтаж на армировка колони - офиси;
 • кофраж колони - офиси;
 • кофраж, армировка и бетон от кота +0.00 до кота +3.44;
 • изпълнени подпорни стени по вертикална планировка - юг;
 • обратен насип на видими бетонови стени съгласно вертикална планировка;
 • изпълнена хидроизолация на бетонови стени до кота +3.44;
 • изпълнена канализационна система за отводняване на външни води от гараж и мази;
 • изпълнение на обратен насип и бетониране на рампа към гараж сутеренно ниво;
 • ел.инсталация - полагане на гофрирани тръби в плоча на кота +3.44 за изпълнение на ел.инсталация на офиси и мази;
 • завършен груб строеж на офиси и мази до кота +3.44;  
 • заготовка и монтаж на армировка колони и шайби - 1-ви етаж – кота +3.44 до кота +6.28;
 • кофраж колони - 1-ви етаж – кота +3.44до кота +6.28;
 • бетон - колони и шайби - 1-ви етаж – кота +3.44 до кота +6.28;
 • ел.инсталация - в плоча над 1-ви етаж;
 • завършен груб строеж на 1-ви етаж до кота +6.28;  
 • кофраж колони и шайби 2-ри етаж;
 • армировка колони, шайби, парапети;
 • завършен груб строеж на 2-ри етаж до кота +9.12;  
 • кофраж плоча на 3-ти етаж - кота + 9.12.

3. Спиране строителство            м.01.2011 г.
4. Одобряване нови проекти от Община Враца  м.02.2018 г.
5. Разрешение строеж  м.04.2018 г.
6. Продължаване строителство   м.04.2019 г.
7. Акт 14 /за приемане на конструкцията на сградата/  м.09.2019 г.
8. Груб строеж /Протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ за завършване на сграда в груб строеж издаден от Община Враца/        м.11.2019 г.
9. Акт 15 /за установяване годността за приемане на строежа/   м.04.2021 г.
10. Въвеждане в експлотация на сградата /Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на  строежи от IV и V категория/   м.05.2021 г.