Технически показатели

Застроената площ на сградата е 890.96 кв.м.

Разгънатата застроена площ е 5 909.56 кв.м.

Разгъната застроена площ (на надземните нива) е 4 819.14 кв.м.

Застроеният обем е 11 690.00 куб.м..